Mokymasis arčiau gamtos!

„Co-education in Green“ yra dviejų metų trukmės Erasmus+ (KA2) programos projektas, kurio tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams tobulinti kompetencijas puoselėjant bendrąsias vertybes, skatinant socialinę integraciją ir asmenų dalyvavimą bei prisidėti sprendžiant gamtosaugos problemas transformuojant bendrąsias lauko erdves į žalesnes ir labiau švietimui pritaikytas erdves.

...

Tikslinės grupės

1. Suaugusiųjų švietėjai
 
2. Specialistai, dirbantys su asmenimis, turinčiais specialiųjų poreikių
 
3. Suaugusiųjų švietimo organizacijos, kurios organizuoja mokymus suaugusiesiems, turintiems specialiųjų poreikių
 
4. Suaugę besimokantieji
 
5. Negalią arba/ ir specialiųjų poreikių turintys suaugę besimokantieji
 
6. Švietimo bendruomenės
 
7. Vietos, nacionalinės ir tarptautinės organizacijos, veikiančios suaugusiųjų švietimo srityje

 

...
Suaugusiųjų švietėjai
...
Švietimo bendruomenės

Nieko nepraleiskite! Skaitykite…

Naujienos

...

How green the European cities are?

...

How to apply permaculture to shared green areas

...

Newsletter Vol 1, June

...

Partneriai

...
...
...
...
...
...
...

Ši svetainė atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions