Projektas

„Co-education in Green“ yra dviejų metų trukmės Erasmus+ (KA2) programos projektas, kurio tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams tobulinti kompetencijas puoselėjant bendrąsias vertybes, skatinant socialinę integraciją ir asmenų dalyvavimą bei prisidėti sprendžiant gamtosaugos problemas transformuojant bendrąsias lauko erdves į žalesnes ir labiau švietimui pritaikytas erdves.

...

Uždaviniai

 • Sustiprinti suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo ir lyderystės įgūdžius
 • Tobulinti suaugusiųjų švietėjų žinias apie švietimą, orientuotą į gamtosaugą
 • Stiprinti ryšius su vietos bendruomenėmis ir skatinti socialinės integracijos, tvarumo ir prieinamumo vertybes
 • Puoselėti bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą tarp įvairių organizacijų, aktyvių suaugusiųjų švietimo nacionaliniu ir Europos mastu srityse
...

Intelektiniai produktai

 • Interaktyvi duomenų bazė ir metodologija

  Duomenų bazėje bus pateikta gerosios praktikos pavyzdžių, nuorodų, o metodologijoje – informacijos, kuri padės suaugusiųjų švietėjams, mokymų centrams transformuoti bendrąsias erdves į žalesnes ir aplinkai draugiškesnes, mokymuisi pritaikytas erdves.

 • Internetinis mokymų modulis

  Internetinis mokymų modulis suaugusiųjų švietėjams, skirtas tobulinti kompetencijas ir įgūdžius apie ugdymą, orientuotą į gamtosaugą, bendrų erdvių transformavimą į žalesnes ir pažeidžiamoms, spec. poreikių turinčioms visuomenės grupėms pritaikytas erdves.

 • Gairės/ vadovas, kaip įrengti multisensorinius sodus

  Projekto partneriai pateiks suaugusiųjų švietėjams aiškius žingsnius, kurie padės įvairioms suinteresuotoms šalims bendrai sukurti prieinamą, besimokantiesiems pritaikytą lauko erdvę, stimuliuojančią visus pojūčius.

Tikslinės grupės

...
 • suaugusiųjų švietėjai
 • specialistai, dirbantys su asmenimis, turinčiais specialiųjų poreikių
 • suaugusiųjų švietimo organizacijos, kurios organizuoja mokymus suaugusiesiems, turintiems specialiųjų poreikių
 • suaugę besimokantieji
 • negalią arba/ ir specialiųjų poreikių turintys suaugę besimokantieji
 • Švietimo bendruomenės
 • vietos, nacionalinės ir tarptautinės organizacijos, veikiančios suaugusiųjų švietimo srityje

Nieko nepraleiskite! Skaitykite…

Naujienos

...

How to apply permaculture to shared green areas

...

Partneriai

...
...
...
...
...
...
...

Ši svetainė atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions