Intelektiniai produktai

...
Interaktyvi duomenų bazė ir metodologija

Duomenų bazėje bus pateikta gerosios praktikos pavyzdžių, nuorodų, o metodologijoje – informacijos, kuri padės suaugusiųjų švietėjams, mokymų centrams transformuoti bendrąsias erdves į žalesnes ir aplinkai draugiškesnes, mokymuisi pritaikytas erdves.

Database 🔗 Methodology 🔗
...
Internetinis mokymų modulis

Internetinis mokymų modulis suaugusiųjų švietėjams, skirtas tobulinti kompetencijas ir įgūdžius apie ugdymą, orientuotą į gamtosaugą, bendrų erdvių transformavimą į žalesnes ir pažeidžiamoms, spec. poreikių turinčioms visuomenės grupėms pritaikytas erdves.

Enter course 🎓
...
Gairės/ vadovas, kaip įrengti multisensorinius sodus

Projekto partneriai pateiks suaugusiųjų švietėjams aiškius žingsnius, kurie padės įvairioms suinteresuotoms šalims bendrai sukurti prieinamą, besimokantiesiems pritaikytą lauko erdvę, stimuliuojančią visus pojūčius.

...

Partneriai

...
...
...
...
...
...
...

Europos Komisijos parama rengiant šią svetainę nereiškia, kad pritariama jos turiniui. nuomone, Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos naudojimą.

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions