Intelektiniai produktai

...
Interaktyvi duomenų bazė ir metodologija

Duomenų bazėje yra pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai, nuorodos, o metodologijoje – informacija, kuri padės suaugusiųjų švietėjams, mokymų centrams transformuoti bendrąsias erdves į žalesnes ir aplinkai draugiškesnes, mokymuisi pritaikytas erdves.

Duomenų bazė 🔗 Metodologija 🔗
...
Internetinis mokymų modulis

Internetinis mokymų modulis suaugusiųjų švietėjams, skirtas tobulinti kompetencijas ir įgūdžius apie ugdymą, orientuotą į gamtosaugą, bendrų erdvių transformavimą į žalesnes ir pažeidžiamoms, spec. poreikių turinčioms visuomenės grupėms pritaikytas erdves.

Pradėkite kursą 🎓
...
Gairės/ vadovas, kaip įrengti multisensorinius sodus

Gairėse yra pateikiami aiškūs žingsniai, kurie padės įvairioms suinteresuotoms šalims bendrai sukurti prieinamą, besimokantiesiems pritaikytą lauko erdvę, stimuliuojančią visus pojūčius.

Gairės 📚 Rekomendacijos 📚
...

Partneriai

...
...
...
...
...
...
...

Ši svetainė atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions