Εταίροι

...
Open Europe

εκπαιδευτικό κέντρο μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Ισπανία).

...
Polygonal

μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης νέων, της ενδυνάμωσης ενηλίκων και της ψηφιακής μάθησης, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (Ιταλία).

...
p-consulting.gr

εταιρεία πληροφορικής και εκπαίδευσης (Ελλάδα).

...
Universidade de Aveiro

φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο (Πορτογαλία).

...
Taller Baix Camp

μη κυβερνητικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Ισπανία).

...
VsI Edukaciniai Projektai

μη κυβερνητικός εκπαιδευτικός φορέας, μη τυπικής εκπαίδευσης, απευθυνόμενος σε ποικίλες ομάδες-στόχους (Λιθουανία).

...
COMCY

μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης (Κύπρος).

Μη χάσετε τίποτα! Δείτε τα τελευταία...

Νέα

...

How to apply permaculture to shared green areas

...

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions