Νέα

Μη χάσετε τίποτα! Δείτε τα τελευταία...

Νέα

...

How green are the European cities?

...

How to apply permaculture to shared green areas

...

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1, Ιούνιος

...

CO-EDUCATION IN GREEN IN ACTION

...

European Green Capital

...

Urban transformation into accessible shared green areas!

...

Green Accessible Urban transformation – Training for Adult Educators!

...

The Final Project Meeting

...

“Green in the city” event in Patras, Greece

...

Green, Accessible, Sustainable Cities! How?

...

Multiplier event and one-day event – University of Aveiro

...

Multiplier Event in Reus, Spain

...

Εταίροι

...
...
...
...
...
...
...

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

Proj.no: 2020-1-LT01-KA204-077953

...
... ... ...

© 2021 Co-Education in Green

Privacy policy | Terms and conditions